• 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2721

  კაპიტალური პროექტებისათვის დაგეგმილი გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანაზე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2720

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისთვის სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელებისას განსხვავებული პირობების დადგენის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2717

  სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მიერ შპს „მექანიზატორისთვის" თანხის გადარიცხვის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2715

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მწერალთა სახლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2714

  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სესხის გამოყოფის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2713

  საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2712

  სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2711

  გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2710

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2709

  „მუნიციპალიტეტების 2017 წლის ბიუჯეტების საგადასახადო შემოსავლებთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №2628 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>