• 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1553

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1552

  ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1551

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1550

  „2010 წლის 28 დეკემბრის „საქართველოს და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ფინანსური ხელშეკრულების (საქართველო - ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი)" N2 ცვლილების" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. კაკაურიძის, ლ. ხუციშვილისა და ი. ხმალაძის დანიშვნის შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1549

  გ. ბაქრაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ  

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1548

  შ. ხუციშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1546

  შპს „მარცვლეულის ლოგისტიკის კომპანიისათვის" უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1545

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განხორციელებულ რიგ მმართველობით ღონისძიებათა შესახებ ინფორმაციის მოწონების თაობაზე

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1544

  სსიპ - შემოსავლების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1543

  „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის №1394 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>