საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1703

ა. ჯაფარიძის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ