საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1647

პ. მარგველიძის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ