საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1702

გ. სალუქვაძის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი) სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ