• 19 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №132

  გ. არველაძისათვის „საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 10 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №129

  გ. გახარიასთვის „ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 08 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №127

  დ. ქუმსიშვილისათვის „ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას და საქართველოს მთავრობას შორის ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 05 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №123

  ვ. კვარაცხელიას საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 04 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №122

  „საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და წარმოშობის წყაროს აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 02 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №120

  დ. ქუმსიშვილისათვის „საქართველოსა და რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის (მეორე ინკლუზიური ზრდის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიება) სასესხო შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 02 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №118

  „საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს დებულებისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 3 მაისის №135 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 01 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №114

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 01 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №113

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 01 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №112

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>