• 19 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №168

  ნ. გაგუასა და ე. ლომაძისათვის „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის საგრანტო შეთანხმების (ბათუმის ავტობუსების პროექტი) (აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობის და გარემოს დაცვის საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო გრანტთან დაკავშირებით)" ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 19 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №167

  ნ. გაგუასა და ე. ლომაძისათვის „საქართველოს და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ბათუმის ავტობუსების პროექტი)" ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 19 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №166

  დ. ქუმსიშვილისათვის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (მეორადი გზის გაუმჯობესების პროექტი)" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 15 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №164

  დ. ქუმსიშვილისათვის „საქართველოსა და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი)" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 14 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №163

  ნ. გაგუასა და ნ. ჯავახაძისათვის „საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (მეორე პროგრამული კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიება)" ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 12 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №160

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 12 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №158

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 09 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №157

  გ. გახარიასათვის „საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და შესაბამისობის შეფასების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 09 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №156

  ბ. ამირანაშვილის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 08 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №155

  ლ. გამყრელიძის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსად დანიშვნის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>