• 29 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №146

  ქ. ბოჭორიშვილის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 24 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №144

  ლ. ხუციშვილისთვის „დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის აღკვეთის მიზნით საგადასახადო შეთანხმებებთან დაკავშირებული ღონისძიებების დანერგვის შესახებ" მრავალმხრივი კონვენციის ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 24 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №143

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 24 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №142

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 24 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №141

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 24 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №142

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 22 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №140

  მ. გიორგაძისათვის „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 2017-2021 წლებისათვის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის პროგრამის" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 22 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №139

  გ. მღებრიშვილისთვის „საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 22 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №138

  დ. ქუმსიშვილისათვის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმებების ცვლილებების (სპეციალური ოპერაციები)" წერილი -შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 19 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №133

  ნ. გაგუას, ი. მატკავასა და ზ. სიმონიასათვის „საქართველოსა და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი)" ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>