• 24 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №40

  დ. ქუმსიშვილისთვის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (მეორადი გზის გაუმჯობესების პროექტი)" სასესხო შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 24 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №39

  გ. გახარიასთვის „საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 24 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №38

  გ. გახარიასთვის „საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 23 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №37

  გ. არველაძის, მ. გოცირიძის, ნ. ქაჯაიას, მ. ტეტელოშვილისა და ლ. წურწუმიასთვის „საქართველოს მთავრობასა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №36

  გ. მღებრიშვილისათვის „საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციათა თავიდან აცილებისა და მათი შედეგების ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" 1997 წლის 3 მაისის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ოქმის" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №35

  გ. არველაძის, მ. გოცირიძის, ნ. ქაჯაიას, მ. ტეტელოშვილისა და ლ. წურწუმიასთვის „საქართველოს მთავრობასა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №34

  დ. ხუციშვილის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №33

  ა. ჯეჯელავასათვის ვიცე-პრემიერის მოვალეობის დაკისრების შესახებ

 • 08 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №25

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 08 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №24

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

<<  1 2 3  >>