საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №317

ლ. ბარნაბიშვილის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ