საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №313

ც. ყავლაშვილის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  მოადგილედ დანიშვნის შესახებ