საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №312

გ. თაბუაშვილის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ