საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №320

მ. მალანიას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ