საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №187

ს. ჯაფარიძის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ