საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №170

ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის შესახებ