საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №166

დ. ქუმსიშვილისათვის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (მეორადი გზის გაუმჯობესების პროექტი)" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე