საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №164

დ. ქუმსიშვილისათვის „საქართველოსა და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი)" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე