საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №33

ა. ჯეჯელავასათვის ვიცე-პრემიერის მოვალეობის დაკისრების შესახებ