• 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №641

  სამრეწველო და სამომხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის მრავალწლიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №640

  რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის 2017 - 2031 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №639

  საქართველოს სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638

  2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №637

  ტექნიკური რეგლამენტის - ფრინველის გრიპის დიაგნოსტიკის სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №636

  ტექნიკური რეგლამენტის - თევზის ვირუსული ჰემორაგიული სეპტიცემიისა (VHS) და სისხლმბადი ქსოვილის ინფექციური ნეკროზის (IHN) გამოვლენისა და დადასტურებისთვის ნიმუშის აღების გეგმებისა და დიაგნოსტიკის მეთოდების დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №635

  ტექნიკური რეგლამენტის - „ბაზარზე ბავშვების მოხმარებისთვის რეზისტენტული სანთებელების დაშვებისა და ახალი სახეობების სანთებელების აკრძალვის შესახებ" დამტკიცების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №634

  „შეცდომაში შემყვან პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც საფრთხის ქვეშ აყენებს მომხმარებლის ჯანმრთელობას ან უსაფრთხოებას" - ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №633

  „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №632

  „რეფერალური მომსახურების" ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №331 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>