,,საჯარო სამსახურის შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტი ამოსაბეჭდი ვერსია

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი - საჯარო განხილვების შედეგების საფუძველზე რედაქტირებული ვერსია.

საქართველოს კანონის პროექტი „საჯარო სამსახურის შესახებ“