საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №492

ა. თალაკვაძის საქართველოს შინაგან საქმეთა  მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ