საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №227

მ. ოდიშარიას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ