დევნილები მიწაზე ქონების გადასახადისგან თავისუფლდებიან ამოსაბეჭდი ვერსია

2020-02-06

✅ საგადასახადო კოდექსში მომზადებული ცვლილებების თანახმად, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება 2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით იძულებით გადაადგილებული პირის საკუთრებაში არსებული 5 ჰექტარამდე ფართობის მიწის ნაკვეთი.

✅ აღნიშნული ნორმის მოქმედება შეეხება 2013 წლიდან წარმოშობილ დავალიანებებსაც.