საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2235

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) და საქართველოს (წარმოდგენილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროთი) შორის ხელმოწერილი სასესხო ხელშეკრულების (საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა) საქართველოს პარლამენტში სარატიფიკაციოდ წარდგენის თაობაზე