საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2234

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) და საქართველოს (წარმოდგენილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროთი) შორის ხელმოწერილი სასესხო ხელშეკრულების (ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა) საქართველოს პარლამენტში სარატიფიკაციოდ წარდგენის თაობაზე