საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2229

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილ თანხაზე უფლების მიცემის შესახებ