• 13 სექტემბერი 2013
  2013 წლის 13 სექტემბრის მთავრობის სხდომა

  2013 წლის 13 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 22 საკითხი, დაემატა 3 საკითხი, მათგან 24 საკითხი დამტკიცდა.

 • 05 სექტემბერი 2013
  2013 წლის 5 სექტემბრის მთავრობის სხდომა

  2013 წლის 5 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 34 საკითხი.

 • 30 ივლისი 2013
  2013 წლის 30 ივლისის მთავრობის სხდომა

  2013 წლის 30 ივლისს საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 28 საკითხი, დაემატა 4 საკითხი, ყველა საკითხი დამტკიცდა

 • 26 ივლისი 2013
  2013 წლის 26 ივლისის მთავრობის სხდომა

  2013 წლის 26 ივლისს საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 32 საკითხი, დაემატა 3 საკითხი, ხოლო 1 საკითხი დამატებითი შესწავლის მიზნით გადაიდო.

 • 03 ივლისი 2013
  2013 წლის 3 ივლისის მთავრობის სხდომა

  2013 წლის 3 ივლისს საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 24 საკითხი, დაემატა 5 საკითხი, დამტკიცდა 27 საკითხი, ხოლო 2 საკითხი დამატებითი შესწავლის მიზნით გადაიდო.

 • 20 ივნისი 2013
  2013 წლის 20 ივნისის მთავრობის სხდომა

  2013 წლის 20 ივნისს საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 38 საკითხი, დაემატა 1 საკითხი, დამტკიცდა 37 საკითხი, ორი საკითხი გადაიდო.

 • 30 მაისი 2013
  2013 წლის 30 მაისის მთავრობის სხდომა

  2013 წლის 30 მაისს საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 20 საკითხი, დაემატა 5 საკითხი, ყველა საკითხი დამტკიცდა.

 • 23 მაისი 2013
  2013 წლის 23 მაისის მთავრობის სხდომა

  2013 წლის 23 მაისს საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 16 საკითხი, დაემატა 2 საკითხი, ყველა საკითხი დამტკიცდა.

 • 17 მაისი 2013
  2013 წლის 17 მაისის მთავრობის სხდომა

  2013 წლის 17 მაისს საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 35 საკითხი, დაემატა 4 საკითხი, ყველა საკითხი დამტკიცდა.

 • 02 მაისი 2013
  2013 წლის 2 მაისის მთავრობის სხდომა

  2013 წლის 2 მაისს საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 25 საკითხი, დაემატა 3 საკითხი, ხოლო 2 საკითხი დამატებითი შესწავლის მიზნით გადაიდო.

<<  1 2 3 4  >>