2013 წლის 1 ოქტომბრის მთავრობის სხდომა

2013 წლის 1 ოქტომბრის მთავრობის სხდომა2013 წლის 1ოქტომბერს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 27 საკითხი, აქედან დამტკიცდა 24 საკითხი, 3 საკითხიხოლო დამატებითი შესწავლის მიზნით გადაიდო. დღის წესრიგი.

პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური