დიმიტრი ქუმსიშვილი დიმიტრი ქუმსიშვილი

დაბადების თარიღი
1974 წლის 7 სექტემბერი


განათლება

2005-2007 - "Cerma School of Management" ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის პროგრამა - ფინანსების, მარკეტინგისა და სტრატეგიული მართვის კურსი;
1992-1998 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა: აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტი;
1991-1992 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი;
1989-1991 ვ. კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლა.


სამუშაო გამოცდილება

13.11.2017-დან საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
27.11.2016-დან 13.11.2017-მდე საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი
01.09.2015-დან 28.10.2016-მდე - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი;
17.03.2015-01.09.2015 - ქალაქ თბილისის ვიცე-მერი;
2012-2015 მარტი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე; სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე";
აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭების მიზნით საკითხის განმხილველი კომისიის თავმჯდომარე;
სახელმწიფო ქონების განკარგვის მიზნით დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარე;
მიწის ნაკვეთის არსებით შემადგენელ ნაწილზე საკუთრების უფლებით მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და სხვა შენობა-ნაგებობების, არასაცხოვრებელი ფართობის, სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების კუთვნილების განსაზღვრის საკითხების განმხილველი კომისიის თავმჯდომარე;
2011-2012 - ბიზნეს-განვითარების დირექტორი, „პალიტრა მედია";
2012 - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, „რეშენალ სოლუშენს"; 
2012 - დირექტორი, „დამწყები ბიზნესის საინვესტიციო ფონდი";
1999-2011 - გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე, სს "ბანკი ქართუ";
2000-2011 - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, თბილისის ბანკთაშორისი სავალუტო ბირჟა;
2010-2012 - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგ"; 
1997-1999 - ხაზინის უფროსი, სს "ქართუ ბანკი"; 
1996-1997 - აუდიტორი, "აუდიტკონსალტინგი"; 
1995-1996 - წამყვანი სპეციალისტი, სს ,,გაერთიანებული ქართული ბანკი".

ტრენინგები და სერტიფიკატები
2015 - ბრაიან ტრეისი, მასტერკლასი - გაყიდვების მართვა და ლიდერობა; 
2007 - ჯონ ვონ ეიკენის ტრენინგი, დროის მენეჯმენტი;
2000 - Barents Group, ბროკერთა მომზადების პროგრამა;
2000 - საქართველოს საფონდო ბირჟა; საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემებთან დასაშვები ატესტაცია; 
2000 - საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია, ბროკერის ლიცენზია;
1999 - Barents Group, სავალუტო ოპერაციები.

ენები
ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა
მეუღლე და სამი შვილი