საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №51

ნ. მიქელაძის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ნათია მიქელაძე საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ.


ნიკა გილაური