საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №43

ა. ნიკოლაიშვილის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს  არჩილ ნიკოლაიშვილი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან 2011 წლის 10 თებერვლიდან საკუთარი ინიციატივით საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 95-ე მუხლის საფუძველზე.

ნიკა გილაური