საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №30

გ. პერტაიას საგადასახადო ომბუდსმენად დანიშვნის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 42-ე მუხლის მე-9 ნაწილის შესაბამისად დაინიშნოს გიორგი პერტაია საგადასახადო ომბუდსმენად.

ნიკა გილაური