• 2020-02-04 გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) 2019 წლის შემაჯამებელი ანგარიშის წარდგენა

    გაეროს მოსახლეობის ფონდმა (UNFPA) პრემიერ-მინისტრის მრჩეველს ადამიანის უფლებების და გენდერული თანასწორობის საკითხებში, გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარეს და საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის კომისიის კოორდინატორს 2019 წლის შემაჯამებელი ანგარიში წარუდგინა.