• 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №51

  სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს გრანტის გამცემად განსაზღვრის შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №48

  „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 ნოემბრის №297დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №47

  „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №43

  „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის №262 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2016-02-02 საქართველოში რძის პროდუქტების ნომერ პირველი მწარმოებელი „ლაქტალისი“ შემოვიდა

  სტრატეგიული მნიშვნელობის ინვესტორი, მსოფლიოში რძის პროდუქტების მწარმოებელი ნომერ პირველი, გლობალური კომპანია „ლაქტალისი" საქართველოში შემოვიდა, - კომპანია, რომელსაც მსოფლიო მნიშვნელობის უამრავი ბრენდი აქვს, „სანტესთან" პარტნიორობით, ქართული პროდუქციის ბრენდირებას და როგორც რეგიონულ, ისე - მსოფლიო ბაზარზე მის გატანას გეგმავს.

 • 2016-02-02 შეხვედრა „ლაქტალის ჯგუფის“ ვიცე-პრეზიდენტთან

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მსოფლიოში ცნობილი ფრანგული კომპანია „ლაქტალისის" და ქართული კომპანია „სანტეს" წარმომადგენლებს შეხვდა. საუბარი შეეხო საქართველოს საინვესტიციო გარემოს და თანამშრომლობის პერსპექტივებს.

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N137

  „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის 2008 წლის 27 ივნისის სასესხო ხელშეკრულების (ქობულეთის წყალარინების პროექტი)" N2 ცვლილების ხელშეკრულების" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. კაკაურიძისა და ლ. ხუციშვილის დანიშვნის შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N136

  „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო ფინანსური თანამშრომლობის" შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და ბ. ლოლაძის მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების მოწონების თაობაზე

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N135

  „საქართველოს მთავრობასა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ" შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად ი. ქავთარაძის და დ. ხუციშვილის დანიშვნის შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N134

  „იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტი II-ის თაობაზე" ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმების დადების შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N133

  „კატარის სახელმწიფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N132

  „ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N131

  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N130

  დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი კომპლექსის პროექტირებისათვის საპრიზო ფონდის განსაზღვრის შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N129

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N128

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N127

  GG-B-UAC ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი გრანტის „ერთობლივი კონფლიქტისა და ტაქტიკური სიმულაციის შესახებ" ხელშეკრულების დამატება 7-ის შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N126

  GG-B-UBS ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი გრანტის „MILES-ის აღჭურვილობა სატრანსპორტო საშუალებისათვის" ხელშეკრულების დამატება 1-ის შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N125

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ სეზონური და ფრინველის გრიპის შემთხვევათა მკურნალობისა და გავრცელების კონტროლისათვის საჭირო ანტივირუსული მედიკამენტის - „ოსელტამივირის" გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N124

  კაპიტალური პროექტებისათვის დაგეგმილი გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანის თაობაზე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N123

  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დათვის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე" გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის მოწონების შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N122

  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე" გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის მოწონების შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N121

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N120

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N119

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 2016-02-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N118

  საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის ერთობლივი სავაჭრო-ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის სამთავრობოთაშორისო კომისიის ქართული მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 • 2016-02-02 შეხვედრა ADB-ის მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორთან

  ინფრასტრუქტურული პროექტების მასშტაბების ზრდასა და მათ მაქსიმალურ დაჩქარებაზე იმსჯელეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორმა იეშიმ ელჰან-კაიალარიმ დღეს გამართულ შეხვედრაზე.

 • 2016-02-02 პრემიერმა და ესტონეთის ელჩმა საგადასახადო რეფორმის ესტონური მოდელის დანერგვაზე იმსჯელეს

  საქართველოში საგადასახადო რეფორმის ესტონური მოდელის დანერგვა და მმართველობის რეფორმა იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა და ესტონეთის ელჩის, პრიიტ ტურკის შეხვედრის მთავარი თემები.