საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N292

ა. ცინცაძის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ალექსანდრე ცინცაძე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ.

 

ზურაბ ნოღაიდელი