საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N299

ლ. ბეგიაშვილის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ლილი ბეგიაშვილი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ.

 

ზურაბ ნოღაიდელი