საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №474

დ. ცხადაძის საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 

დაინიშნოს დავით ცხადაძე საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის პირველ მოადგილედ.


გრიგოლ მგალობლიშვილი