საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №471

რ. ნიკოლაიშვილის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

 დაინიშნოს რამაზ ნიკოლაიშვილი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ.


გრიგოლ მგალობლიშვილი