საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №469

უ. ქარქუსოვის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 

დაინიშნოს ურუზმაგ ქარქუსოვი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილდე.


 გრიგოლ მგალობლიშვილი