საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №468

ს. სისაურის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 

დაინიშნოს სულხან სისაური საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილდე.


 გრიგოლ მგალობლიშვილი