საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №459

თ.კოვზირიძის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარ მრჩევლად - პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლად საგარეო ეკონომიკურ საკითხებში დანიშვნის სესახებ.

დაინიშნოს თამარ კოვზირიძე  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარ მრჩევლად - პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლად საგარეო ეკონომიკურ საკითხებში.

 

გრიგოლ მგალობლიშვილი